Dr. Syamsuddin Arif, M.A.

Dr. Syamsuddin Arif, lahir di Jakarta 19 Agustus 1971, adalah dosen Pascasarjana di Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor dan mantan direktur eksekutif Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS) Jakarta. Setamatnya dari KMI Gontor 1989, ia mengaji dan mengabdi di Majlis Qurra’ wal Huffaz di Sulawesi selama dua tahun.  Ia menempuh program sarjana (S1) di Universitas Islam Antarabangsa (UIA) Malaysia dan melanjutkan program S2 di International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) di mana ia berguru langsung kepada Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Di bawah bimbingan Alparslan Acikgenc ia selesaikan tesisnya yang berjudul ‘Ibn Sina’s Theory of Intuition’. Adapun program S3 berhasil dirampungkannya pada tahun 2004 dengan disertasi berjudul ‘Ibn Sina’s Cosmology: A Study of the Appropriation of Greek Philosophical Ideas in 11th Century Islam’ di bawah  supervisi Paul Lettinck. Ia lalu berguru kepada Hans Daiber di Orientalisches Seminar, Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt, Jerman selama empat tahun, sebelum kembali ke Malaysia untuk menjadi dosen di IIUM (2007-2012) dan CASIS UTM (2012-2015). Di antara publikasinya adalah sebagai berikut:

[table id=22 /]

Ilyasa Azmi

Ilyasa Azmi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Artikel Terkait:

TOP